Shiatsu

Shiatsu is een holisitische en manuele therapie die zijn oorsprong vindt in de Traditionele Chinese Geneeskunst. Shiatsu kenmerkt zich door grote eenvoud.

Het basisprincipe van shiatsu is dat de levensenergie van de mens door een eigen systeem van banen (meridianen) stroomt. Shiatsu beïnvloedt dit netwerk positief. Het heeft een harmoniserende werking op het centraal zenuwstelsel waardoor het natuurlijk evenwicht weer in balans komt.

Daar waar de energie geblokkeerd is wordt ze uitgenodigd om weer te gaan stromen. Daar waar energie tekort is komt ze door zachte, aandachtige aanraking weer tot leven. Door een disbalans in het energiesysteem vermindert het afweermechanisme en krijgen virussen, bacteriën en andere ziekteveroorzakers de kans om een ‘ziekte’ te veroorzaken.

Door het zelfherstellende vermogen aan te spreken krijgen deze indringers weinig kans. Shiatsu versterkt het afweersysteem van het lichaam waardoor de algehele gezondheid wordt verbeterd. Hierdoor gaat men zich zowel in lichamelijk als emotioneel opzicht weer beter en sterker voelen.

Klachten ontstaan door zowel externe (koude, vochtigheid) als interne factoren. Interne factoren zijn alle problemen die veroorzaakt worden door te sterke emoties als woede, verdriet, stress, spanning e.d. Dit verstoort het evenwicht en daarmee de energie in het lichaam. Shiatsu is daarom ook  bij uitstek preventief te gebruiken.

Shiatsu kent verschillende vormen. Zelf behandel ik volgens Shiatsu Zen-style en Shiatsu Ryoho.

Wanneer kies je voor shiatsu?

We kennen allemaal de waarde van een eenvoudige aanraking door een hand of arm die troost, koestering of steun geeft. Intuïtief gebruiken we onze handen om te wrijven over plekken die pijn doen. Handen communiceren via aanraking over de taal van emoties.

Shiatsu is gericht op het zelfhelend vermogen van de mens. Door aandacht en aanraking kunnen spanningen en blokkades worden vrijgemaakt. Anders dan de westerse filosofie die uitgaat van oorzaak en gevolg (een rechtlijnig proces van a via B naar C, ziet de oosterse filosofie dat alles wat er voorvalt in verband staat met het geheel. De achtergrond is even belangrijk als de voorgrond.

Hoofdpijn treeft volgens de Chinese geneeskunst niet alleen op in het hoofd. Je kunt er geen eind aan maken zonder dat je kijkt naar de eigenlijke oorzaak en haar ook niet behandelen op de manier waarop je de hoofdpijn van iemand anders behandelt. De behandeling kan bestaan uit lichaamswerk met armen en benen, waarbij het hoofd niet eens betrokken hoeft te zijn. Dit werpt veel betere resultaten af dan de poging een eind te maken aan de symptomen aan de oppervlakte.

Kies je voor shiatsu, dan kies je voor ruimte, tijd en stilte om tot jezelf te komen.


Klachten

In situaties waarin emotionele factoren of stress een onderliggende factor zijn.

 • Slapeloosheid
 • Ongerustheid en depressiviteit
 • Hoofdpijn, migraine
 • Spierspanninen
 • Spijsverteringsklachten
 • Geringe weerstand tegen infecties

Werkt direct op weefsel en daarom effectief bij de behandeling van klachten aan spieren en botten.

 • Stijfheid in nek en schouders
 • Rugpijn
 • Spier- en gewrichtsklachten
 • RSI en tenniselleboog

Geeft verlichting bij:

 • Menstruatieproblemen
 • Vochtophoping in weefsels
 • Matige circulatie

En is aan te raden bij:

 • Algemene vermoeidheid
 • Lusteloosheid
 • Overgangsklachten
 • Angsten
 • Burn-out
 • Hyperventilatie
 • Kortademigheid
 • Allergieën

Preventief

Onbehagen, niet lekker in je vel zitten, ziektes etc. ontstaan door disharmonie: veranderingen of verstoringen in het stromen van energie.

Shiatsu kan preventief werken doordat het deze disharmonie of onbalans in een vroeg stadium kan opsporen omdat het niet afhankelijk is van symptomen die zich fysiek uiten.