Segmentale massage

Segmentale massage wordt toegepast op de bindweefsellaag van het lichaam, dit is de laag die zich tussen de spieren en de huid bevindt. Door een sterke prikkel te geven wordt de huid en bindweefsel gestimuleerd.
Daardoor neemt de doorbloeding van de huid toe en verbetert de staat van het bindweefsel. Het effect van deze prikkel beperkt zich niet tot de huid maar werkt door op andere delen van het lichaam.

In het menselijk lichaam bestaan er verbindingen tussen de inwendige organen en specifieke huidzones die kenmerkend zijn voor het betreffende orgaan. Een segment is dat deel van het ruggenmerg waaruit de verbindende ruggenmergszenuw ontspringt.

Een voorbeeld hiervan is dat bij hartklachten vaak uitstraling van pijn naar de linkerarm ontstaat. Ons lichaam is dus eigenlijk opgebouwd uit segmenten.

Effect:

  •         Verbetert de doorbloeding in het gemasseerde weefsel
  •         Voert de opgestapelde afvalstoffen af
  •         Heft blokkades op
  •         Verbetert de orgaanwerking
  •         Versoepelt de spieren wat een kalmerende en rustgevende werking geeft
  •         Verbetert de gemoedstoestand